Het Wel en Wee van Drs. P

In het voetspoor van het vaccinatieprogramma loopt ook de verschijning van het nieuwste Drs. P Jaar- en Bewaarboek vertraging op. Maar tekent u alvast in bij uw favoriete boekhandel op Het Wel en Wee van Drs. P ! Redacteur Jaap Bakker licht hierbij een tipje van de sluier op:

Hoe klinkt de ‘Dodenrit’ in het Duits? Waarom is Drs. P nooit Dr. P geworden? Hoe zag het interieur van de rijmkeizer eruit? Welke woorden heeft Ringo Maurer, een bijna tachtig jaar jongere fan, van hem geleerd? Het Wel en Wee van Drs. P is een bonte verzameling herinneringen aan, beschouwingen over, interviews met en teksten van Heinz Polzer. De verhalen bestrijken de tijd van zijn stormachtige opkomst in de beginjaren zestig tot zijn moeilijke laatste levensfase. Veel aandacht gaat uit naar zijn nalatenschap: de cabaretiers die hij heeft beïnvloed en het beeldmateriaal dat van hem wordt bewaard. Dit boek bevat bijdragen van P-kenners als Michèl de Jong en Ivo de Wijs, maar ook van gastauteurs als Erik van Muiswinkel, Dafne Holtland en Lucky Fonz III. En verder veel unieke foto’s, souvenirs en anekdotes waarvan elke Polzeriaan zal smullen.

Van Onzen Voorzitter

Tekening Waldemar Post

Op 3 december 2020 overleed Waldemar Post, maker van het portret van Drs. P dat al enige tijd deze rubriek siert. Hij werkte meer dan vijftig jaar voor de Volkskrant en werd beschouwd als ‘de laatste echte illustrator’. Het Heen- en Weerschap gedenkt Waldemar als een buitengewoon sympathieke vriend en omarmt zijn vrouw Aggie en de kinderen.

Gastbijdrage

Van onze Vlaamse correspondent, tevens bestuurslid Paul Ilegems

De vermaarde Britse taalkundige Peter Prowse kwam tot de wetenschappelijke vaststelling dat het virus dat ons plaagt vooral verspreid wordt bij het uitspreken van de letters ‘t’ en ‘p’. In het besef dat men alle woorden met een ‘t’ of ‘p’ moeilijk kan vermijden, maant hij ons aan deze letters te vervangen door hun drogere equivalenten ‘d’ en ‘b’. Hoe dat in zijn werk gaat demonstreert hij hier.
Zijn ontdekking, van het grootste belang voor de volksgezondheid, kan niet zonder gevolgen blijven voor onze geliefde doctorandus, wiens naam ongelukkig genoeg maar één letter telt, en wel de meest bedreigende.
Willen wij de harde waarheid onder ogen zien, dan blijft ons geen keus. De P dient geschrapt.
Maar de immer wakkere Heinz heeft ons met Zwitserse vooruitziendheid een alternatief aan de hand gedaan. Zijn naam bestaat immers ook als Drs. S, en steeds meer mensen zijn inmiddels tot het besef gekomen dat die dezelfde auteur aanduidt. Vandaar mijn voorstel om het voortaan altijd over Drs. S te hebben, en de oude naam Drs. P alleen nog te gebruiken voor zijn pornografische onderdetoonbankwerk Allerlei ontucht, dat binnenkort een herdruk beleeft. Wij brengen dan weliswaar een nieuwe P-titel op de markt, maar als een orgelpunt, om de naam Drs. P feestelijk uit te zwaaien en zijn auteurschap van dat werk officieel te bekrachtigen.
Vervolgens moet het hele overige oeuvre van Heinz Polzer, alsook alle werken die dat oeuvre behandelen, heruitgegeven worden onder de virusbeschermende auteursnaam Drs. S. Als dit de kassa niet doet rinkelen weet ik het niet meer.
Bij wijze van teaser bijgaand ollekebolleke, waarin ik op advies van Beder Browse de p’s en t’s coronabroof vervangen heb door hun safere subsdiduden.

Nuddige aanbassing:
Bolser, blezierdichder
Heed voordaan veiliger
Drs. S

Med deze brachdige
Zevendiendelendruk
Sduwen we Heins
naar nog groder succes!

Paul Ilegems

Tropische Dodenrit

Edo Berger maakte vorig jaar furore met zijn prachtige hommage aan Drs. P: Het Covid 19-journaal, nog steeds hier te vinden op YouTube. @Wetenschapsrijm schreef een actuele tekst op Dodenrit en vroeg aan Edo Berger hem in te zingen. Het resultaat is wederom een adembenemende videoclip. Hierbij eveneens de tekst:

TROPISCHE DODENRIT

We rijden in een four-wheel-drive, we baden in het zweet
Het is een graad of veertig, voor de regio vrij heet
De huizen vallen om omdat de permafrost ontdooit
‘t Is lente in Siberië en warmer was het nooit
We zijn op weg naar Omsk maar de weg is instabiel
De kinderen die staren wezenloos naar hun mobiel
Intussen gaat er iets bewegen in de ondergrond
Het zoekt een weg naar boven en is zeker niet gezond
Methaangas is onzichtbaar maar bestaat intussen wel
‘t Ontsnapt hier uit de bodem en dat gaat behoorlijk snel
Waarna het aan het oppervlak pardoes de lucht in gaat
Wat onvoordelig uit kan pakken voor het aards’ klimaat

We luisteren naar Spotify, de lijst die heet ‘Gezin’
Althans ik zelf tenminste, iedereen heeft oortjes in
De meeste liedjes ken ik, ik kan zingen bovendien
Terwijl de hitte oploopt, en het is pas kwart voor tien
Het is van hier naar Omsk toch wel iets verder dan je denkt
‘t Is prettig dat ik net vanmorgen diesel heb getankt
Wel jammer dat het wegdek langzaamaan steeds zachter wordt
Straks kan het ons misschien niet houden Kumbaya My Lord
De auto wordt te zwaar, met passagiers tenminste dan
We moeten iemand lozen, waar is het triage-plan?
Ik doe heel onbekommerd, het is nu kwart over elf
En zing met luide stem dat You should go and love yourself

Misschien de kleine Sofia? Nee die is hoogbegaafd
Dan liever Job en Daantje, zij zijn beiden game-verslaafd
Of Zilver soms? Nee Zilver niet, zij heeft een mooie vlog
Jammer voor Job en Daantje, maar die worden het dus toch
We openen de autodeur en gooien ze er uit
‘Ik heb nog maar drie levens’, brult de jongste veel te luid
Ik geef wat extra gas dan zijn ze lekker snel uit zicht
De auto veert een beetje op, In Brabant brandt nog licht
De permafrost dooit verder en we zakken weer omlaag
Dus ook slimme Sofietje zien we voor het laatst vandaag
Dat scheelt straks weer discussies met de meester van de klas
Die altijd vond dat zij ook weer niet zo bijzonder was

De zon staat op zijn hoogst nu, het is tien voor half een
We zien allengs meer ingestorte huizen om ons heen
Zo gaan we Omsk niet redden, dus ook Zilver moet nu gaan
Haar laatste vlog laat zien hoe we haar uit de auto slaan
Nu zingen we luidkeels de allerlaatste liedjes mee
We lijken Omsk te halen tegen twintig over twee
Totdat een bel methaangas in de grond plots explodeert
Ja Omsk is vast heel mooi, maar wij zijn nooit gearriveerd

Krater hier, krater daar – ja je ziet er veel dit jaar
Krater hier, krater daar – exploderen dat is naar
Krater hier, krater daar – denk ook om het brandgevaar
In het bos, godmiljaar – zwerft het laatste wolvenpaar
Krater hier, krater daar – zeg, hoe smaakt een ooievaar
Krater hier, krater daar – borsjt en kool en kaviaar
Krater hier, krater daar – ach wat is het leven zwaar
Krater hier, krater daar – had ik maar een kappersschaar
Krater hier, krater daar – nu heb ik dus heel gek haar
Krater hier, krater daar – het klimaat warmt op, nietwaar
Krater hier, krater daar – Alarmist en leugenaar!
Krater hier, krater daar – ah, u bent die dansleraar
Krater hier, krater daar – nee we zijn nog lang niet klaar
Krater hier, krater daar – beter heeft u geen bezwaar
Krater hier, krater daar – oef, corrupte ambtenaar
Krater hier, krater daar – dreigement en geldgebaar
Krater hier, krater daar – tegenspraak en commentaar
Krater hier, krater daar – Poetin blijft voor eeuwig eeuwig tsaar!