De verstripping van Drs. P

‘Bij een jaar vol stilstand kunnen zaken rijpen die anders ideeën blijven. Één zo’n idee dat al langer in mijn hoofd speelde was het tot strip vertalen van diverse liedteksten van Drs. P’, zo schreef ons Frits Smid, beeldend kunstenaar en cartoonist van een regionale krant in Noord-Holland. Het lange coronajaar gaf hem de tijd om daadwerkelijk iets met dat idee te doen.
Het resultaat mag er wezen. Hij liet zich inspireren door een tiental liedteksten van Drs. P, waaronder Dodenrit, Oost-Groningen, Sneeker Café, De Gezusters Karamazov en Het land is moe. Bovenstaand zijn sublieme verbeelding van De commensaal, ofwel Het trapportaal. Nu nog slechts in inkt, maar straks met bloedige kleuren!

Drs. P en de punt

Het Vlaardings TaalGenotschap (sic!) bracht afgelopen maart een curieus boekje uit met daarin een klein dossier over de vergeefse pogingen om de Drs. tot een optreden te verleiden. Zijn op rijm gestelde afwijzingen maken het tot een verplichte aanschaf voor het P-plankje. Drs. P en de punt is te bestellen via vlaardingsewoordsmederij@kpnmail.nl

Streepjescode

Het is geen propaganda en geen mode
Het is geen logo en geen onheilsbode
Het heeft nochtans een functie, en ’t model
Berust – wordt ons verzekerd – op methode

We kijken glazig naar het lijnenspel
Maar dan verschijnt een kenner op ’t appèl
‘Ziehier,’ legt hij ons uit, ‘een streepjescode’
En dat begrijpen wij natuurlijk wel

Men ziet het aan ons opgeklaard gezicht
‘Aha, een code! Juist! Vandaar die streepjes!
Toch leuk om dat te weten,’ denken wij

‘Zo krijgen wij er steeds weer kennis bij
En leren wij van elk systeem de kneepjes
Wat is het brein toch prachtig ingericht!’

Toen in 1993 de streepjescode werd geïntroduceerd in Nederland verspreidde de beroepsvereniging Nederlandse Ontwerpers een brochure om den volke diets te maken wat zo’n ding te betekenen had. Op het geheimzinnige omslag stond iets als het oog van een schaap of rund, dat van zo’n streepjescode was voorzien.
Een van de medewerkers aan die brochure was Heinz Polzer. Hij verduidelijkte de zaak in een Zwitsers sonnet. Wie zal nog durven beweren dat Drs. P niet bij de tijd was?

Paul Ilegems

Van Onzen Voorzitter

Drs.P Illustratie Luk Tegenbos

Illustratie Luk Tegenbos

Op 24 augustus jongstleden vierden wij op het Oudekerksplein te Amsterdam op uitbundige wijze de 102e geboortedag van Heinz Polzer. Dat is inmiddels een jaarlijkse traditie op deze fraaie locatie middenin de rosse buurt, waar op nummer 4 het befaamde café Quartier Putain gevestigd is, genoemd naar een van Drs. P’s populairste levensliederen. Een deel van dit ‘hoerenkwartier’ hebben wij in 2015 illegaal herdoopt in het Drs. P-plein. En wederom konden we vaststellen dat dit bordje nog steeds niet is weggehaald door de wakkere Amsterdamse handhavers.

Hoe anders gaat het er in Rotterdam aan toe. Daar werd in 2016 met steun van de voltallige gemeenteraad een motie namens de Partij van de Dieren aangenomen om een officiële straat te vernoemen naar Drs. P. Op 17 maart 2017 werd positief geoordeeld door de Commissie van Advies inzake Straatnamen en Gedenktekens; sindsdien stond de naam van Drs. P op de reservelijst. Onlangs kon de Rotterdamse wethouder van Handhaving, Buitenruimte, Integratie en Samenleven (hadden ze in Amsterdam maar zulke wethouders!) bekendmaken dat er een passende locatie was gevonden: een kade in de nabijheid van de Kralingse Bosdreef. Hoe moest die straat gaan heten? Uiteraard waren we het aan de Doctorandus verplicht om een passend rijm te bedenken. Uiteindelijk kwamen we op de Drs. P-Kadé. Maar onze Rotterdamse correspondent Roland Vonk kwam met een nog veel mooiere vondst. Lees zijn uitvoerige verslag elders op deze pagina!

Vic van de Reijt

Het Wel en Wee van Drs. P

In het voetspoor van het vaccinatieprogramma loopt ook de verschijning van het nieuwste Drs. P Jaar- en Bewaarboek vertraging op. Maar tekent u alvast in bij uw favoriete boekhandel op Het Wel en Wee van Drs. P ! Redacteur Jaap Bakker licht hierbij een tipje van de sluier op:

Hoe klinkt de ‘Dodenrit’ in het Duits? Waarom is Drs. P nooit Dr. P geworden? Hoe zag het interieur van de rijmkeizer eruit? Welke woorden heeft Ringo Maurer, een bijna tachtig jaar jongere fan, van hem geleerd? Het Wel en Wee van Drs. P is een bonte verzameling herinneringen aan, beschouwingen over, interviews met en teksten van Heinz Polzer. De verhalen bestrijken de tijd van zijn stormachtige opkomst in de beginjaren zestig tot zijn moeilijke laatste levensfase. Veel aandacht gaat uit naar zijn nalatenschap: de cabaretiers die hij heeft beïnvloed en het beeldmateriaal dat van hem wordt bewaard. Dit boek bevat bijdragen van P-kenners als Michèl de Jong en Ivo de Wijs, maar ook van gastauteurs als Erik van Muiswinkel, Dafne Holtland en Lucky Fonz III. En verder veel unieke foto’s, souvenirs en anekdotes waarvan elke Polzeriaan zal smullen.