Tekening Waldemar Post

Op 3 december 2020 overleed Waldemar Post, maker van het portret van Drs. P dat al enige tijd deze rubriek siert. Hij werkte meer dan vijftig jaar voor de Volkskrant en werd beschouwd als ‘de laatste echte illustrator’. Het Heen- en Weerschap gedenkt Waldemar als een buitengewoon sympathieke vriend en omarmt zijn vrouw Aggie en de kinderen.

Gastbijdrage

Van onze Vlaamse correspondent, tevens bestuurslid Paul Ilegems

De vermaarde Britse taalkundige Peter Prowse kwam tot de wetenschappelijke vaststelling dat het virus dat ons plaagt vooral verspreid wordt bij het uitspreken van de letters ‘t’ en ‘p’. In het besef dat men alle woorden met een ‘t’ of ‘p’ moeilijk kan vermijden, maant hij ons aan deze letters te vervangen door hun drogere equivalenten ‘d’ en ‘b’. Hoe dat in zijn werk gaat demonstreert hij hier.
Zijn ontdekking, van het grootste belang voor de volksgezondheid, kan niet zonder gevolgen blijven voor onze geliefde doctorandus, wiens naam ongelukkig genoeg maar één letter telt, en wel de meest bedreigende.
Willen wij de harde waarheid onder ogen zien, dan blijft ons geen keus. De P dient geschrapt.
Maar de immer wakkere Heinz heeft ons met Zwitserse vooruitziendheid een alternatief aan de hand gedaan. Zijn naam bestaat immers ook als Drs. S, en steeds meer mensen zijn inmiddels tot het besef gekomen dat die dezelfde auteur aanduidt. Vandaar mijn voorstel om het voortaan altijd over Drs. S te hebben, en de oude naam Drs. P alleen nog te gebruiken voor zijn pornografische onderdetoonbankwerk Allerlei ontucht, dat binnenkort een herdruk beleeft. Wij brengen dan weliswaar een nieuwe P-titel op de markt, maar als een orgelpunt, om de naam Drs. P feestelijk uit te zwaaien en zijn auteurschap van dat werk officieel te bekrachtigen.
Vervolgens moet het hele overige oeuvre van Heinz Polzer, alsook alle werken die dat oeuvre behandelen, heruitgegeven worden onder de virusbeschermende auteursnaam Drs. S. Als dit de kassa niet doet rinkelen weet ik het niet meer.
Bij wijze van teaser bijgaand ollekebolleke, waarin ik op advies van Beder Browse de p’s en t’s coronabroof vervangen heb door hun safere subsdiduden.

Nuddige aanbassing:
Bolser, blezierdichder
Heed voordaan veiliger
Drs. S

Med deze brachdige
Zevendiendelendruk
Sduwen we Heins
naar nog groder succes!

Paul Ilegems