Van Onzen Voorzitter

Tekening Waldemar Post

Eindelijk dan is Het Wel en Wee van Drs. P verschenen! Naar het zich laat aanzien het derde en laatste Drs. P Jaar- en Bewaarboek, want vanaf nu wachten we op de voltooiing van de officiële Drs. P-biografie van Michèl de Jong. Michèl is ook in het nieuwste DRSPJ&BB nadrukkelijk aanwezig, onder meer met het verhaal waarom Drs. P, ondanks zijn onovertroffen publicaties in dienst van het Rijmschap, nooit een eredoctoraat heeft gekregen. Tot zegen overigens van zijn reputatie, want Dr. P klinkt toch meer als de naam van een medicus in de beklaagdenbank.

Heel bijzonder is ook het interview van redacteur Jaap Bakker met Jaap van den Born, een van Heinz’ oudste dichtersvrienden, tevens collectioneur van zijn sigarenstompjes. Gevraagd naar de diepe reden van hun vriendschapsband komt Van den Born met een fraai antwoord: ‘De gedeelde observatie van het menselijk onvermogen tot verstandelijk handelen’.

Het menselijk onvermogen tot verstandelijk handelen was de afgelopen anderhalf jaar debet aan de implosie van de activiteiten van Het Heen- een Weerschap. Maar we klimmen uit het dal: met de publicatie van het nieuwste Jaar- en Bewaarboek en op 24 augustus aanstaande met de bibliofiele heruitgave van Allerlei Ontucht. Na onze eerste nieuwsbrief hierover is de helft van de beperkte oplage van 300 exemplaren al gereserveerd, nog voordat de publiciteitscampagne is begonnen. Vormgeefster Yolanda Huntelaar heeft de editie verrijkt met nieuwe afbeeldingen waaronder enkele zeer gewaagde uit Heinz Polzers legendarische ansichtkaartencollectie. Haast u zich dus met intekenen, want het ziet ernaar uit dat het boek straks alleen nog maar via cryptomunten te betalen is.

Vic van de Reijt