Tekening Waldemar Post

Nooit meer keert het getij

Rampen bedreigen het menselijk leven
Knolraap en lof, schorseneren en prei
Waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven?
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Een voorspellende geest had hij zeker, Drs. P, en een enorme afkeer van de vier groenten die hij in dit geselende gospelnummer uit 1987 bezong. Heinz Polzer was een overtuigd fan van en deelnemer aan de twintigste eeuw, een gouden tijdperk in zijn ogen. Goed, ‘er vielen hier en daar wat tragische incidenten te betreuren’, maar in de twintigste eeuw waren geweldige uitvindingen gedaan, zoals de kruiswoordpuzzel, de charleston, de dixielandmuziek, de balpen, de grammofoonplaat en het ollekebolleke. Van de 21e eeuw verwachtte hij weinig:

Kwalijke ziekten en vieze gezwellen
Knolraap en lof, schorseneren en prei
U hoef ik zeker wel niets te vertellen
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Zo’n vijftien jaar heeft Drs. P nog in deze ‘eeuw van verval’ moeten doorbrengen, maar gelukkig had hij een goed heenkomen gezocht voordat het Covid-19 coronavirus hem had kunnen treffen.  Dat zo’n virus ook zijn positieve kanten kan hebben, blijkt uit zijn  liedtekst ‘Goed nieuws’ elders op deze pagina. Wellicht dat ook het huidige virus uiteindelijk tot de wereldvrede zal bijdragen… Hoewel:

Nooit meer, nooit meer keert het getij
Knolraap en lof, schorseneren en prei

Na het jubeljaar 2019, waarin we uitvoerig de honderdste geboortedag van de Doctorandus hebben gevierd, hield Het Heen- en Weerschap een langdurige winterslaap. Daaruit zijn we nu langzaam aan het ontwaken. Het uitbrengen van de uitgebreide herdruk van Zeslettergrepigheid, het volkomen olllekebollekesboek, is uitgesteld tot de zomer. De Drs. P-landdag schuift op naar volgend jaar, evenals de publicatie van het derde Drs. P Jaar-  en Bewaarboek. Wel zijn er geruchten over een herdruk van Allerlei ontucht van ‘Drs. S’.’, het erotische kinderboek waaruit Erik van Muiswinkel zo smakelijk voorlas in zijn voorstelling Buigt allen mee voor Drs. P. Op veilingen brengt de eerste druk uit 1971 inmiddels bedragen op tussen de honderd en tweehonderd euro, terwijl de zedenpolitie er jacht op maakt. Van dit inmiddels zwaar politiek incorrecte kinderboek komt nu een bibliofiele editie, strikt voor volwassenen, met behoud van de originele illustraties. Intekeningen worden ingewacht via het contactformulier op deze website en zullen met de nodige discretie behandeld worden. Haast u, de oplage is beperkt!

Vic van de Reijt