Drs. P in Argus

In het blad Argus (voor oude journalisten en even oude lezers) duikt de Drs. nogal eens op. Zo ook in dit is een mooie stukje.