VAN ONZEN VOORZITTER

tekening Waldemar Post

tekening Waldemar Post

‘De 21ste eeuw wordt een roteeuw!’ Op de valreep van de vorige eeuw deed Drs. P deze opvallende voorspelling, en inmiddels kunnen wij vaststellen dat hij een helderziende is geweest. Rampen bedreigen het menselijk leven (waar zijn geloof, hoop en liefde gebleven?), gif in de bodem, lawaaiige buren, buien en lagere temperaturen…: het zijn al even voorspellende regels uit zijn protestgospel ‘Knolraap en lof, schorseneren en prei’. Met die lagere temperaturen zat de doctorandus ernaast, maar de buien die sinds de verkiezingswinst van Wilders over ons land trekken had hij goed gezien.

Alle reden om via de website van Het Heen- en Weerschap wat zonnige berichten de wereld in te sturen. Zo staan we stil bij de Eretrofee voor Paul Prenen, jarenlang de vaste pianist van Drs. P als leider van het Amsterdams Philharmonisch Trio. Paul was met Hanca Leppink en Vic van de Reijt oprichter van de Stichting Auteursrechten H.H. Polzer/Drs. P (het huidige Heen- en Weerschap): gezamenlijk poseren zij op het kiekje hieronder bij Pauls afscheid als bestuurslid van de stichting op 29 mei 2024.

Paul Prenen (midden) tijdens de feestelijke overhandiging van de Drs. P Eretrofee door Vic en Hanca, bij de laureaat thuis in Enkhuizen.

Intussen is de film van de legendarische concertreeks Rock mee met Drs. P in Heiloo bijna gereed. Daarover binnenkort meer in onze nieuwsbrief en op onze website.

Oproep
Het Heen- en Weerschap werkt aan een zo compleet mogelijk overzicht van alle liedteksten van Drs. P (zie ook de Discografie in de bovenkop van de site). Eenieder die nog onbekende opnames of interessante gelegenheidsteksten bezit van de doctorandus, wordt verzocht zich te melden via het contactformulier!

Vic van de Reijt

DOCTORANDUS’ PIANO

DOCTORANDUS’ PIANO

Onlangs zond bestuurslid Paul Ilegems ons een foto van Drs. P gezeten aan de piano die bij hem thuis stond. Er bestaan maar weinig afbeeldingen van dat instrument – een ervan staat overigens op het omslag van Zing en speel mee met Drs. P. Paul was erdoor geïntrigeerd: ‘Het is een eigenaardig en ouderwets model dat iets kerkelijks, iets pastoorachtigs heeft. Er is een stiltepedaal in het midden. Zulke pedalen kwamen op rond de Eerste Wereldoorlog. Verder weet ik er niets over.’ 

Lees meer

DRS. P ERETROFEE VOOR PAUL P.!

Kijk, daar is mijn pianist
Vind je hem niet enig
Ja, daarin heb je gelijk
Een tikkeltje te benig

Dit zijn de eerste regels van het nummer ‘Quintasy’, een samensmelting van de woorden ‘quinten’ en ‘fantasy’. Het is een vrijwel vergeten nummer in Drs. P’s discografie en het komt ook niet voor op  het verzameld werk Drs. P Compilé Complé. Bij zijn concerten met het Amsterdams Philharmonisch Trio haalde Drs. P ‘Quintasy’ weer tevoorschijn. Daarbij betitelde hij Paul Prenen met graagte als ‘mijn pianist’. En dat was niet te veel gezegd.

Paul-Prenen

 

Bijna vijftien jaar lang toerden Paul Prenen en Drs. P door Nederland. In de inleiding op het (inmiddels antiquarische) prachtboek Zing en speel mee met Drs. P haalde Paul herinneringen op aan de vele gesprekken die hij in de auto met Heinz Polzer voerde. Eindeloos gepraat, veelal over muziek en poëzie: ‘Pas na jaren werd het me duidelijk dat hij stomweg niet van poëzie hield – in Nederland was de enige dichter die hij bewonderde Piet Paaltjens. […] Muziek moest ritmisch boeiend zijn en een zingbare melodie hebben. Vandaar dat hij een zwak had voor volksmuziek. Als je zijn songs hoort valt niet voor niets op hoe vaak volksmuziek zijn inspiratiebron was.  De vroege jazz en de amusementsmuziek die daaruit voortkwamen vond hij geweldig. Maar de latere jazz liet hem weer koud. En de latere amusementsmuziek vond hij ronduit een kwelling. Een echte hekel had hij echter aan popmuziek. […] Klassieke muziek moest van hem eveneens een zingbare melodie hebben, niet sentimenteel en vooral niet langdradig zijn. Hij hield van Offenbach, Rossini, Chopin, Schubert, Bach, mits langzaam gespeeld, een paar stukjes  van Mozart, maar dan heb ik het wel zo’n beetje gehad.’

In weerwil van diens beperkte muzieksmaak noemt Prenen Drs. P ‘zeer muzikaal’. Hij prijst zijn improvisaties op de gonzofoon en de prachtig gezongen breaks in het nummer ‘Bananen’. Maar altijd was het Prenen die hem als begeleider tot grote hoogten stuwde. In Zing en speel mee met Drs. P heeft Paul vijftig nummers van Drs. P van bladmuziek voorzien, waaronder het intens melancholieke ‘Elfstedentocht’. Volgens Paul alleen al een reden om zijn boek aan te schaffen. In de rubriek Downloads op deze site heeft Paul, samen met Fokke van Saane, instrumentale versies van alle vijftig nummers gespeeld – de getuigenis van zijn diepe bewondering en vriendschap voor Drs. P, die geheel wederzijds was. De Drs. P Eretrofee gaat naar pianovirtuoos Paul P.!

ROETS IN ROTTERDAM

Drs. P voor het gebouw van de voormalige Nederlandsche Economische Hoogeschool aan de Pieter de Hoochweg in Rotterdam.

Over zijn studietijd in Rotterdam heeft Drs. P zich vele malen in vraaggesprekken uitgelaten. Het was een veelbewogen periode die mede door de oorlog maar liefst elf jaar heeft geduurd, van 1939 tot 1950. Op YouTube stuitten wij op een alleraardigste reportage over Drs. P’s ‘Roets in Rotterdam’, tot stand gekomen in 2001 onder regie van Jop Pannekoek. We zien onder meer de doctorandus aan de oever van de Maas herinneringen ophalen aan zijn leven als corpslid. Bijzonder zijn de opnamen bij en in de locatie van de Economische Hoogeschool, die door P uiteindelijk vaak genoeg bezocht werd om als ‘doctorandus’ af te kunnen zwaaien. In de voormalige bibliotheek leest hij zijn befaamde kindervertelling over ‘Dolf en Ben’ voor, een klein verhaaltje met grote gevolgen. 

U vindt de reportage via deze link

BOMBONG, DE FILMMUSICAL

Wilma Bakker, een trouw lid van de Drs. P-familie, wilde het regie-diploma behalen van de Toneelacademie in Maastricht. Zij schiep een musicalbewerking van Drs. P’s kinderboek Bombong de kleine reus en slaagde met glans. Aansluitend besloot Wilma van haar musical een film te maken. De film Bombong de kleine reus duurt 50 minuten en biedt een opwindende hoop spektakel. Vier kinderen (Daan, Roxy, Daniël en Loïs) speelden de hoofdpersonen. Enkele volwassen prominenten (Michael Helmerhorst, Erik van Muiswinkel, Wigbolt Kruyver, Vastert van Aardenne, Ringo Maurer en Wilma Bakker zelf) namen de bijrollen voor hun rekening. Net als het boek lijdt de film een weinig onder de brokkeligheid die verraadt dat we hier met een feuilleton te maken hebben, maar door de visuele vondsten, de prachtige aankleding, de pianomuziek van Jan Robijns en de nieuwe teksten op oude melodieën van de doctorandus valt er meer dan genoeg te genieten. De kinderen doen het geweldig, maar de meeste eer gaat naar Wilma Bakker voor idee, bewerking, script, productie, spel EN regie. 

De film Bombong de kleine reus wordt op de zondagen 9, 16, 23 en 30 juni vertoond in de Buurtkamer Kadoelen, Nathan F. Israëlweg 3A, 1035 SB Amsterdam-Noord. Aanvang: 13.30. Geen kaartverkoop, evt. een vrijwillige bijdrage. Zie: info@buurtkamerkadoelen.com .

Het boek Bombong de kleine reus (tweede druk) is nog volop leverbaar. 

Klik hier voor foto’s van de hoofdrolspelers!

POLZERS PUZZELPOËZIE 6

Afl. 5 – Bijstand

Door Jaap Bakker

‘Ballade’ is in zijn algemeenheid de benaming voor een langer verhalend of beschouwend gedicht. In licht letterland wordt de term gebruikt als verkorting van ‘rederijkersballade’, een versvorm die bestaat uit drie coupletten van acht regels en één van vier. Het rijmschema is ababbcbC (3x) + bcbC, waarbij C staat voor de refreinregel, die viermaal in identieke of bijna-identieke vorm voorkomt.
Drs. P heeft veel rederijkersballaden geschreven en hield daarbij ijzerenheinzig vast aan een voorschrift uit de Angelsaksische versleer, namelijk: rijk rijm is verboden. Als de balladedichter eenmaal het rijmwoord ‘zon’ heeft gebruikt, mogen rijmen als ‘gazon’, ‘verzon’ en ‘horizon’ niet meer meedoen. Het fabriceren van een ballade vergt een hoop gepuzzel omdat er zo véél rijmen nodig zijn: 6 met rijmklank a, 14 met b en 5 met c. Drs. P zou Drs. P niet zijn als hij niet had geprobeerd de lat voor zichzelf nog hoger te leggen, bijvoorbeeld door een ballade double te wrochten, met 6×8 + 4 regels, of een ballade birime met twee in plaats van drie rijmklanken, of een ballade monorime met… u raadt het al.

Lees meer