KWARTET

Van 7 op 8 oktober 2023 vond in het Utrechtse TivoliVredenburg-complex de veertigste Nacht van de Poëzie plaats. Ter gelegenheid van het achtste lustrum werd aan de bezoekers een alleraardigst literair kwartetspel uitgereikt waarin Onze Held figureert onder de niet ontoepasselijke noemer ‘vorm en vent’. De onderschriftschrijver heeft helaas niet veel sjoege van light verse: Drs. P vond inderdaad een rijmpartner voor ‘herfst’, maar was allerminst de enige. Het woord is op zeker acht verschillende manieren berijmd, zoals Vic van de Reijt laat zien in zijn klassieker Ik wou dat ik twee hondjes was (editie 2018). ‘Google het maar’, ammehoela!


Evenzeer aanvechtbaar is de beslissing om Jan Boerstoel te clusteren met P, Stip en De Wijs. Boerstoel is toch echt meer inhoud-gedreven dan de andere drie, al heeft hij wel een nieuwe versvorm ontwikkeld, de sonnettine (abba cddc ee). Op Boerstoels plaats had eigenlijk Kees Torn moeten staan, vormtechnisch nauwelijks de mindere van Drs. P en inhoudelijk vaak sterker. Toevallig trad Torn in die veertigste Nacht op met werk uit zijn langverwachte, magnifieke bundel Mooie boel. Maar op dat moment was het kwartet natuurlijk al lang en breed gedrukt.